Waar Jezus jouw leven voor
eeuwig kan veranderen

Giften


Giften

Example €: 10.00

€ 00.00

Bank info:

 

 

 

RABOBANK
IBAN
: NL22RABO0171644166
T.n.v.
Evangeliegemeente De Deur Arnhem
BIC Code: RABONL2U

ING
IBAN
: NL51INGB0002961191
T.n.v.
Evangeliegemeente De Deur
BIC Code: INGBNL2A