Waar Jezus jouw leven voor
eeuwig kan veranderen

Samenkomst


Covid-19

5 vragen die u voor uzelf moet beantwoorden
voordat u naar één van onze samenkomsten mag komen
 

1. Had u een of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur?
   a. hoesten
   b. neusverkoudheid
   c. koorts vanaf 38 graden
   d. benauwdheidsklachten

2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?

3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld 
(in een lab)?

4. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en hebt in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?

5. Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Indien één van de vragen met ja beantwoord wordt, kom dan nog niet naar een kerkdienst toe.

 

Reguliere diensten


Wij hebben drie diensten (samenkomsten) en een bijbelstudie per week, waarbij Gods Woord centraal staat.
 
Onze samenkomsten vinden plaats op elke zondag en woensdag:
 

Zondag morgen 11:00 uur

Zondag avond 18:00 uur

Woensdag avond 19:30 uur


Bijbelstudie:
 
Zondag morgen 9:30 uur
 
 
 

De dienst


De preek vormt het hoofddeel van de dienst, maar vooraf is er eerst een voordienst, die bestaat uit gezamenlijk (aanbiddings)liederen zingen, voorbede, collecte en mededelingen.
 
   
 
 


 

De prediking is altijd helder, praktisch, opbouwend, uitdagend, openbarend en niet op de laatste plaats bemoedigend. Over prediking valt heel veel te zeggen. Helaas is daarvoor ruimte te kort op deze pagina. Daarom halen wij hier slechts een paar zaken aan.
 
Veel mensen die voor het eerst komen, zeggen dat het lijkt alsof de preek voor hun geschreven was. Dit heeft te maken met het feit dat Gods Geest aanwezig is, zodat de preek niet 'dood' is maar levend.

Voor de dienst wordt gebeden voor Gods aanwezigheid en dat Hij zal spreken tot ons hart. Het heeft immers weinig zin om samen te komen zonder Zijn aanwezigheid. Wij willen Zijn zalving in de voordienst en in de prediking.

Er is vertaling aanwezig in het Engels, Spaans en Frans. Via een hoofdtelefoon kunt u de preek meeluisteren. De preek zal iets doen met mensen en daarom hebben wij een zgn. 'oproep', waarbij iemand die Jezus niet persoonlijk kent als redder en verlosser de gelegenheid krijgt om zijn/haar leven aan Jezus te geven. Daarnaast is er tijd om persoonlijk in gebed te gaan.

Regelmatig wordt er na afloop gebeden voor zieken en zien we mensen genezen worden.

Op zondagmorgen is er na de dienst gelegenheid om koffie en thee te drinken.

Oppas
Voor kinderen tot 3 jaar is er een speciale oppas. Wij beschikken over een ruime oppasruimte waar tijdens de dienst de kinderen op een speelse manier worden vermaakt. Ook is er een aparte ruimte voor het geven van borstvoeding en waar de baby's eventueel in daarvoor bestemde kleine bedjes kunnen slapen. Uiteraard worden ze verschoond en is er een systeem waarbij de ouder(s) door de oppasmedewerkers kunnen worden ingeseind als hun kind hun aandacht nodig heeft.

Minikids
De onderbouw (groep 1-4) heeft tijdens de bijbelstudie (9:30-10:30 uur) op zondagochtend een eigen kinderkerk programma, waar de kinderen actief aan mee kunnen doen. Ook wordt er veel geknutseld.

One80 Kids
Midden- en bovenbouw hebben hun eigen kinderkerkdienst tijdens de zondagochtenddienst (aanvang 11:00 uur). In de kinderkerk komen diverse onderdelen aan bod, zoals objectlessen, kinderpreek, drama, verhaal, bijbeltekst en natuurlijk de One80 Kids Quiz! Voor diverse onderdelen zijn punten te verdienen, die de kinderen eens in de 7 weken kunnen omruilen voor leuke cadeaus.
 
Tieners
Uiteraard is er voor de tieners ook het nodige te doen. Zij hebben hun eigen tienerclub en tienerrally's.

One Mission
Voor de jongvolwassenen is er iedere twee weken een bijeenkomst op vrijdag: One Mission.                                                              
Huissamenkomst
Wij geloven dat het belangrijk is dat we elkaar niet alleen in een kerkgebouw treffen, maar dat het een toegevoegde waarde heeft om dit ook bij iemand thuis in een kleiner groepje te doen. Er zijn in onze kerk een aantal zgn. 'huissamenkomsten' die om de week op vrijdagavond plaats vinden. Hierbij is er een korte bijbelstudie en is er ruimte om er over na te praten, of het te hebben over andere zaken. Voel je vrij om hier aan deel te nemen. Voor de adressen kun je contact opnemen of ernaar vragen in de kerk.

Tentcampagne in 2017