Waar Jezus jouw leven voor
eeuwig kan veranderen

Adres / Locatie


Onze samenkomsten vinden wekelijks plaats op de zondag en woensdag, nl.:

Zondag morgen 11:00 uur

Zondag avond 18:00 uur

Woensdag avond 19:30 uur

De locatie waar we samen komen is: Den Haagweg 1, Arnhem