Waar Jezus jouw leven voor
eeuwig kan veranderen

Contactgegevens


Post: Burgemeester Matsersingel 200, 6843 NZ Arnhem                                          

Pastor Bart Kooijker
Mobiel 0654 297 595
bartkooijker@outlook.com

Wilt u ons werk ondersteunen dan zijn dit onze bankgegevens:
NL 51 INGB 0002 9611 91
NL 22 RABO 0171 6441 66
t.n.v. Evangeliegemeente De Deur Arnhem

Onze kerk is aangemerkt door de belastingdienst als een
Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI)